Historia

Boguszyce leżą na lewym brzegu Odry , 10km na południe od Opola , na drodze krajowej nr.45 (Opole - Racibórz). 

Nazwa wsi pochodzi od imienia Bogusz - pojawia się w dokumentach księcia Władysława Opolskiego z 1260 roku . Jej nazwa zmieniała się na : "Bogusici", "Bogussicz", "Boguschicze", 'Bogschitz", na Gottersdorf w 1936 roku.

W 1783 roku zamieszkiwało Boguszyce tylko 170 osób , wieś miała jedna rozwiniętą jak na tamte czasy i potrzeby sieć usług , gdyż oprócz rolników mieszkali w niej młynarz , kowal , szynkarz i rybak . Sto lat później oprócz młyna wodnego stał też wiatrak , uruchomiono wapiennik , a jeszcze nieco później tartak . Kilka rodzin zajmowało się handlem krupami (kaszą), rozwożąc je furmankami po całym Śląsku .

Około 1850 roku przeprowadzono we wsi pierwsze scalenia i komasację gruntów . Podzielono wówczas gospodarzy na kilka grup , w zależności od posiadanej ziemi . "Arystokrację" wiejską tworzyli gburzy , mający od 25 do 50 hektarów . Odpowiednio mniej ziemi mieli trzyćwiertnicy i półgburzy . U dołu drabiny byli zagrodnicy gospodarujący na około 7 hektarach , a na samym dole chałupnicy , którzy posiadali tylko dom i niewielkie poletko . W 1864 roku gospodarzyło w Boguszycach 17 półgburów , trzyćwiertników i gburów , 19 zagrodników i 12 chałupników . Wieś nie należała więc do biednych .

W 1910 roku spis ludności wykazał , że Boguszyce zamieszkiwało już 538 osób , w tym 532 Polaków . 15 lat później w kolejnym spisie zanotowano 564 mieszkańców . Jako język macierzysty 33 osoby podały język niemiecki , 212 - polski , a polski i niemiecki - 319 osób . Na taki rezultat wielki wpływ miała istniejąca od 1872 roku niemiecka szkoła , która wcześniej była szkołą polską , założoną w 1772 roku . Uczyły się w niej także dzieci z Chrzowic i Źlinic .

Kościół został zbudowany w 1868 roku , budowa ta trwała 4 lata dopóki nie został wykończony i poświęcony . Kościół budowali mieszkańcy wsi Boguszyce i Źlinice . W latach 1872-1876 wybudowano plebanię , składającą się z domu mieszkalnego , stodoły , obory i szopy . Założono też przy niej sad . Do 1925 roku nabożeństwa odbywały się w języku polskim , od roku 1925-1939 jedno nabożeństwo po polsku i drugie po niemiecku , krótko przed drugą wojną światową zabroniono wszystkiego co polskie .

Na początku lat dwudziestych wieś została zelektryfikowana , co rozwiązało dotychczasowe kłopoty w wodą . Trzeba dodać , że Boguszyce położone są jakby na dwóch poziomach . Część bliższa Odry leży o kilka metrów niżej od pozostałej , na której stoi min. kościół i przez którą przebiega szosa z Opola do Krapkowic . Studnie w tej wyżej położonej części były kiedy tylko 3 - musiały mieć aż 20 metrów głębokości . Sporo więc wysiłku kosztowało wyciąganie wody z takiej głębiny , a wody zużywano dużo , bo hodowla stała nieźle .

Po dojściu Hitlera do władzy już wcześniej zniemczoną nazwę wsi "Bogushütz" zmieniona na "Gottesdorf" . Prawdziwe nieszczęścia zaczęły się po wybuchu wojny , kiedy wielu mężczyzn ubrano w mundury i wysłano na front . Kilkudziesięciu z nich poległo , część dostała się do niewoli , z której też nie wszyscy wrócili . Największą tragedię przeżyli jednak ci , którzy zostali w domu . Stało się to wtedy , gdy liczono dni dzielące od wolności , a dokładnie w dniach od 27 do  30 stycznia 1945 roku .

Były to najgorsze dni w dziejach Boguszyc , zainteresowanych szczegółami odsyłam do książki Bernarda Waleńskiegopt. "Na płacz zabrakło łez". pobierz